Termíny a pořadatelé MO OLK+ZLK

Pořadatel - stanovený pořadatel při vzájemné shodě všech oddílů.

Požádáno - oddíl, který požádal o tento termín. Požádá-li o tento termín dva a více oddílů, zástupci těchto oddílů hledají dohodu.

Čeká - oddíl čeká na potvrzení od pronajímatele tělocvičny.

2021 MO OLK+ZLK Termíny a pořadatelé
2021 MO OLK+ZLK Předpokládaný počet družstev