Historie‎ > ‎

2000-2009

2000
Účast v mistr.obl. dor. Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
účast v mistr.ČSR 1.kol.dor. Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
Účast v mistr.obl. mužů Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 11
Petrůj Jiří - Šebek Martin   11 11
16.1. 1.kolo mistr. obl. dor. Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
29.1. 2.kolo mistr. obl. dor. Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
29.1. 3.kolo mistr. obl. dor. Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
11.3.  Mistr. ČSR 1.kol. dor. Šitbořice Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
1.4.  Mistr. ČSR 2.kol. dor. Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
8.4. 2.kolo mistr. obl. mužů Zlín Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 11
Petrůj Jiří - Šebek Martin   11 11
15.4.  Mistr. ČSR kol. dor. Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin   5 6
9.9. Turnaj mez. dorostu Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin   3 7
25.11. 1.kolo mistr. obl.dorost r.2001 Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin   1 4
2001
Účast v mistr.obl. dor. Petrůj Jiří - Šebek Martin   1 4
Účast v mistr. ČSR dor. Petrůj Jiří - Šebek Martin   3 6
Účast v mistr.obl. mužů Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 9
Petrůj Jiří - Šebek Martin   8 9
28.1. 2.kolo mistr. obl.dorost  Petrůj Jiří - Šebek Martin   1 4
3.2. 1.kolo mistr. obl. mužů Přerov Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 9
Petrůj Jiří - Šebek Martin   7 9
17.2. 3.kolo mistr. obl.dorost  Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin   1 4
10.3. M ČR kvalf. Sk. B. dorost Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin   4 8
24.3. Předkolo M ČR dorost Brno Petrůj Jiří - Šebek Martin   4 8
1.4. 2.kolo mistr. obl. mužů Ostrava Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 9
Petrůj Jiří - Šebek Martin   8 9
7.4. Mistr. ČR dorostu Liberec Petrůj Jiří - Šebek Martin   3 6
25.8. Turnaj mez. dorostu Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin   3 7
22.9. Turnaj mez. mužů Přerov Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 7
2002
Účast v mistr.obl. žáci Macek Franta - Konečný Radek 2 6
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin   4 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 9
2.2. 1.kolo mistr. obl. mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin   5 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 7 9
2.3. 3.kolo mistr. obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin   4 9
Vokurka Mil - Petrůj Rad 6 9
2.10. Turnaj mez. žáci Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 4 6
      
2003
Účast v mistr.obl. žáků Macek Franta - Konečný Daniel 2 7
Konečný Radek - Kozlovský Daniel 6 7
Účast v mistr.obl. dorost Konečný Daniel - Stáňa Jakub 5 7
Macek Franta - Konečný Radek 7 7
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 9
Účast v U 23 Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 12
Účast v kval. do II ligy muži Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 8
4.1. 3.kolo mistr.obl. dorost Zlín Konečný Daniel - Stáňa Jakub 5 7
Macek Franta - Konečný Radek 7 7
11.1. 1.kolo Čs.poh. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 8
18.1. 1. kolo U 23 Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 8
8.2. 1.kolo mistr.obl. mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 9
22.2. 2. kolo U 23 Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 6
1.3. 2.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 9
15.3. ČP žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 7 12
Konečný Daniel- Kozlovský Daniel 11 12
16.3. ČP žáků Přerov Macek Franta - Konečný Radek 8 12
Konečný Daniel- Kozlovský Daniel 10 12
30.3. 1.kolo mistr.obl. žáci Zlín Macek Franta - Konečný Daniel 3 5
30.3. 2.kolo mistr.obl. žáci Zlín Macek Franta - Konečný Daniel 2 5
12.4. 3.kolo mistr.obl. žáci Věrovany Macek Franta - Konečný Daniel 2 7
12.4. 3.kolo mistr.obl. žáci Věrovany Konečný Radek - Kozlovský Daniel 4 7
26.4. M ČR kvalf. Sk. B. žáci Svitávka Macek Franta - Konečný Daniel 7 8
24.5. 2.kolo mistr.obl. mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 9
7.6. Kval.o post. do II ligy muži Šitbořice Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 8
14.6. 4 kolo U 23 Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 6
21.6. Mez.turnaj žáků Lostau Macek Franta - Konečný Radek 6 7
21.6. Mez.turnaj mužů Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 7
28.6.. 5 kolo U 23 Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 6
4.10. 44.r. podz. turnaj mužů Liberec Vokurka Milan - Petrůj Radek 2 10
Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 10
4.10. Turnaj veteránů Liberec Petrůj Petr -Jager Rudolf 3 5
5.10. Podz. turnaj mužů Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 8 10
Vokurka Milan - Petrůj Radek 9 10
11.10. Mez.turnaj žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 3 7
Konečný Daniel - Broušek Martin 5 7
11.10. Mez.turnaj mužů Věrovany Petrůj Jiří -Šebek Martin 4 6
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 6
6.12. ČP žáků Šitbořice Macek Franta - Konečný Radek 5 10
7.12. ČP žáků Svitávka Macek Franta - Konečný Radek 5 10
20.12. 1.kolo mistr.obl. Dorost 2004 Přerov Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
Konečný Radek - Kozlovský Daniel 6 6
      
2004
Účast v mistr.obl. žáků Macek Franta - Konečný Radek 1 6
Účast v mistr.ČSR kol.žáků Macek Franta - Konečný Radek 5 8
Účast ve finále ČP žáků Macek Franta - Konečný Radek 7 12
Účast v mistr.obl. dorost Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
Konečný Radek - Kozlovský Daniel 5 6
Účast v kvalf. mistr. ČSR dor. Macek Franta - Konečný Daniel 7 7
Účast v mistr.obl. mužů Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 8
Účast v II lize mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 7 8
Účast v U 23 Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 12
Účast MORAVIA CUP muži Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 8
10.1. 1. kolo ČP mužů Olom.kraj  Zlín Petrůj Jiří - Váňa Radim 5 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 7 9
11.1. 2.kolo mistr.obl. dorost Věrovany Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
Konečný Radek - Kozlovský Daniel 2 6
11.1. 3.kolo mistr.obl. dorost Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
Konečný Radek - Kozlovský Daniel 5 6
24.1. 1. kolo II.ligy mužů Přerov Petrůj Jiří - Vokurka Milan 7 8
25.1. 1. kolo MORAVIA CUP muži Šitbořice Petrůj Jiří - Váńa Radim 3 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 8
7.2. 1. kolo mistr.Ol.kraje mužů Věrovany Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 8
28.2. M ČR kvalf. Sk. B. dorost Svitávka Macek Franta - Konečný Daniel 5 8
29.2. 2. kolo MORAVIA CUP muži Brno Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 7 8
6.3. 2. kolo mistr.Ol.kraje mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 8
 Petrůj Radek - Petrůj Petr 7 8
13.3. 2. kolo U 23 Šitbořice Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 9
27.3. 1. kolo mistr.Ol.kraje žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 1 5
28.3. 3. kolo MORAVIA CUP muži Věrovany Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 7
Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 7
3.4. M ČR předkolo dorost Chrastava Macek Franta - Konečný Daniel 6 8
10.4. 3. kolo U 23 Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 9
17.4. 2. kolo II.ligy mužů Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 8
17.4. Mistr. ČR dorost Brno Macek Franta - Konečný Daniel 8 8
21.4. 2. kolo mistr.Ol.kraje žáků Přerov Macek Franta - Konečný Radek 2 6
24.4. 3. kolo mistr.Ol.kraje mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 8
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 8
25.4. 4. kolo MORAVIA CUP muži Nezamyslice Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 7
Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 7
8.5. ČP žáků Přerov  Macek Franta - Konečný Radek 5 8
9.5. ČP žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 5 8
15.5. 4. kolo U 23 Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 6
22.5. 3. kolo mistr.Ol.kraje žáků Zlín Macek Franta - Konečný Radek 1 5
23.5. 5. kolo MORAVIA CUP muži Šitbořice Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 5
Vokurka Milan - Váńa Radim 5 5
29.5. Finále ČP žáků Kunštát Macek Franta - Konečný Radek 7 12
5.6. 5. kolo U 23 Nezamyslice Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 6
19.6. M ČR- kvalifikace sk. B žáci Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 5 8
26.6. Mez.turnaj mužů Kolárovo Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 7
Mez.turnaj mužů Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 7
27.6. Mez.turnaj žáků Lostau Macek Franta - Konečný Radek 6 7
21.8. Mez.turnaj mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 6
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 6
21.8. Mez.turnaj žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 3 6
18.9. Mistr. ČR žáci Šitbořice Macek Franta - Konečný Radek 5 8
18.9. Mez.tur.mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 6
25.9. 3.kolo II ligy Svitávka Petrůj Jiří - Šebek Martin 7 8
2.10. Turnaj mužů  Liberec Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 12
Liberec Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 12
Mez.turnaj veteránů Liberec Petrůj Petr - Tamoszus D 2 5
3.10. Turnaj mužů Chrastava Vokurka Milan - Petrůj Radek 8 12
Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 9 12
16.10. Český pohár žáků Chrastava Macek Franta - Konečný Radek 2 9
17.10. Český pohár žáků Liberec Macek Franta - Konečný Radek 2 9
23.10. Mez.mistr.Slovenska Kolárovo Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 4
11.12. 1.kolo mistr.obl. dorost Zlín Macek Franta - Konečný Daniel 3 7
      
2005
Účast v mistr.obl. žáků Macek Franta - Konečný Radek 1 8
Účast v kvalif. o mistr.ČSR žáků Macek Franta - Konečný Radek 4 8
Účast ve finále ČP žáků Macek Franta - Konečný Radek 2 12
Účast v mistr. ČSR žáků Macek Franta - Konečný Radek 2 6
Účast v mistr.obl. dorost Macek Franta - Konečný Daniel 3 7
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 9
22.1. 1. kolo ČP mužů Olom.kraj  Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin
Vokurka Milan - Petrůj Radek
5.2. 1. Kolo U 23 Nezamyslice Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 8
12.2. 2.kolo mistr.obl. dorost Věrovany Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
3.kolo mistr.obl. dorost Věrovany Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
19.2. 1. kolo mistr.Ol.kraje mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 9
26.2. Slovenský pohár Kolárovo Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 4
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 4
12.3. 2. Kolo U 23 Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
9.4. 1.kolo mistr.obl. žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 1 8
10.4. 2.kolo mistr.obl. žáků Přerov Macek Franta - Konečný Radek 1 8
23.4. Český pohár žáků Přerov  Macek Franta - Konečný Radek 2 9
24.4. Český pohár žáků Věrovany Macek Franta - Konečný Radek 2 8
7.5. ZUBR CUP Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 7
Vokurka Milan - Petrůj Radek 7 7
14.5. Účast v kvalif. o mistr.ČSR kol.žáků Brno Macek Franta - Konečný Radek 4 8
21.5. 2. kolo mistr.Ol.kraje mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 7 9
22.5. 3.kolo mistr.obl. žáků Zlín Macek Franta - Konečný Radek 1 8
4.6. Finále ČP žáků Chrastava Macek Franta - Konečný Radek 2 12
4.6. Mez.turnaj mužů SRN Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin 8 12
Vokurka Milan - Petrůj Radek 11 12
11.6. 3. kolo mistr.Ol.kraje mužů Věrovany Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 9
Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 9
3.9. Mez.turnaj mužů Belgie Ieper Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
17.9. Mistrovství ČSR žáků Přerov Macek Franta - Konečný Radek 3 8
Mez.turnaj mužů  Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 7
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 7
18.9. Mez.turnaj dorostu Věrovany Macek Franta - Konečný Daniel 5 6
1.10. Turnaj mužů  Liberec Vokurka Milan - Zeman Jiří 4 8
Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 8
1.10. Mez.turnaj veteránů Liberec Petrůj Petr - Kydlíček Pavel 1 5
Mez.turnaj mužů  Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 8
8.10. Mez.turnaj mužů  Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 7 8
5.11. Mez.mistr.Slovenska Kolárovo Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 6
13.11. VC Přerova Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 5 6
10.12. 1.kolo mistr.obl. dor. r. 2006 Zlín Macek Franta - Konečný Daniel 2 6
      
2006
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 8
28.1. 1. Kolo U 23 Svitávka Macek Franta - Jungling Ondřej 8 8
18.3. 1.kolo mistr.obl. Mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
22.4. Mez.tur. mužů 50 let cykl.odd. Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 5
Vokurka Milan - Petrůj Radek 4 5
22.4. Mez.tur. veter. 50 let cykl.odd. Věrovany Polák Bedřich - Torsten 1 6
Janeček Petr - Vinke Gerhart 3 6
Petrůj Petr . Heine  5 6
Bradáč Bobuslav. Baumann Rediger 6 6
20.5. 2.kolo mistr.obl. Mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 8
24.6. 3.kolo mistr.obl. Mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 8
26.8. Mez.turnaj mužů SRN Lostau Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 10
23.9. Mez.turnaj mužů  Zlín Petrůj Jiří - Váňa Radim 2 8
30.9. Baráž o postup do II. Ligy Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 6
7.10. Mez.turnaj mužů  Liberec Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 12
8.10. Mez.turnaj mužů  Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 8
5.11. VC Přerova mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 6
9.12. l.kolo Čs.poháru mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 11
      
2007
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 12
Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 12
Macek Franta - Stáňa Jakub 10 12
Petrůj Petr - Tomeček Dušan 9 12
Účast v Baráži o postup do II. Ligy Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 7
13.1. 1. Kolo U 23 Šitbořice Macek Franta - Stáňa Jakub 5 5
27.1. 2. Kolo U 23 Chrastava Macek Franta - Stáňa Jakub 5 5
10.2. Sem. Českého poháru muži Věrovany Věrovany 7 8
17.2. 3. Kolo U 23 Svitávka Macek Franta - Stáňa Jakub 8 10
24.3. 1.kolo mistr.obl. mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 12
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 12
Petrůj Petr - Tomeček Dušan 9 12
Macek Franta - Stáňa Jakub 10 12
28.4. 2.kolo mistr.obl. mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 12
Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 12
Petrůj Petr - Tomeček Dušan 9 12
Macek Franta - Stáňa Jakub 10 12
5.5. 3.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 6
16.6. Mez.turnaj mužů  Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 6
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 6
6.10. turnaj mužů  Liberec Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 11
Vokurka Milan - Petrůj Radek 11 11
turnaj veteránů Liberec Janeček Petr -Muller Konrád 6 6
7.10. turnaj mužů  Chrastava Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 10
Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 10
4.11. Velká cena Přerova Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 6
17.11. Turnaj o postup do II. Ligy Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 7
8.12. I kolo. Čs poháru mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 6
      
2008
Semif. Čs. pohár - sk. B muži Prostějov Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 12
Účast v mistr.obl. mužů Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 9
Macek Franta - Petrůj Petr 6 9
Účast v baráži o II. Ligu Plzeň Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
9.2. Semif. Čs. pohár - sk. B muži Prostějov Petrůj Jiří - Šebek Martin 6 12
15.3. 1.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 9
Macek Franta - Petrůj Petr 6 9
5.4. 2.kolo mistr.obl. mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 3 9
Macek Franta - Petrůj Petr 6 9
26.4. 3.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 9
Vokurka Milan - Petrůj Radek 5 9
Macek Franta - Petrůj Petr 6 9
14.6. Mez.turnaj mužů Věrovany Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 7
Vokurka Milan - Petrůj Radek 6 7
6.9. Mez.turnaj mužů Belgie-Iper Petrůj Jiří - Vokurka Milan 3 8
4.10. Turnaj juniorů Chrastava Macek Franta - Nesvadba Tomáš 3 6
Mez.turnaj mužů Liberec Petrůj Jiří - Šebek Martin 4 10
Mez. Turnaj veteránů Liberec Petrůj Petr - Bartoň Jar. 6 9
5.10. Turnaj juniorů Liberec Macek Franta - Nesvadba Tomáš 5 6
Mez.turnaj mužů Chrastava Petrůj Jiří - Šebek Martin 1 10
11.10. Baráž o postup do II. Ligy Plzeň Petrůj Jiří - Šebek Martin 2 6
1.11. Turnaj juniorů Přerov Macek Franta - Nesvadba Tomáš 3 8
2.11. Mez.turnaj mužů Přerov Petrůj Jiří - Šebek Martin 3 7
8.11. Turnaj juniorů Svitávka Macek Franta - Nesvadba Tomáš 3 8
29.11. 1.kolo Čs.poháru mužů 2009 Zlín Petrůj Jiří - Vokurka Milan 3 8
Šebek Martin - Petrůj Radek 5 8
Macek Franta - Nesvadba Tomáš 7 8
16.12. Mistr.oblasti dorost 2009 Zlín Macek Franta - Nesvadba Tomáš 1 7
      
2009
11.1. I.kolo U 23 Macek Franta - Nesvadba Tomáš 7 9
31.1. Semif. Čs. pohár - sk. B muži Věrovany Petrůj Jiří - Vokurka Milan 9 10
Petrůj Radek - Šebek Martin 9 10
14.2. Kvalif.B na M ČR juniorů Brno Macek Franta - Nesvadba Tomáš 4 8
14.3. předkolo M ČR juniorů Chrastava Macek Franta - Nesvadba Tomáš 2 8
5.4. M ČR junioři Přerov Macek Franta - Nesvadba Tomáš 2 6
2.5. 1.kolo mistr.obl. mužů Věrovany Petrůj Jiří - Vokurka Milan 1 8
Macek Franta - Nesvadba Tomáš 4 8
23.5. ME juniorů - náhradníci Holan.-Herlen Macek Franta - Nesvadba Tomáš
30.5. 2.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Vokurka Milan 1 8
Macek Franta - Nesvadba Tomáš 4 8
13.6. 3.kolo mistr.obl. mužů Zlín Petrůj Jiří - Vokurka Milan 1 8
Macek Franta - Nesvadba Tomáš 4 8
20.6. Mez.turnaj mužů Věrovany Petrůj Jiří - Pěcha Svatopluk 1 6
Vokurka Milan - Petrůj Radek 2 6
Macek Franta - Nesvadba Tomáš 3 6
29.8. Mez.turnaj mužů SRN-Lostau Vokurka Milan - Petrůj Radek 12 12
5.9. Mez.turnaj mužů Belgie-Iper Petrůj Jiří - Vokurka Milan 3 8
19.9. Mez.turnaj mužů Zlín Petrůj Jiří - Vokurka Milan 3 8
3.10. Mez.turnaj mužů Liberec Petrůj Jiří - Vokurka Milan 4 10
Mez. Turnaj veteránů Liberec Petrůj Petr - Kreizinger Evžen 1 5
Janeček Petr - Berger Jaromír 3 5
4.10. Mez.turnaj mužů Chrastava Petrůj Jiří - Vokurka Milan 6 10
10.10. Baráž o postup do II. Ligy Olomouc Petrůj Jiří - Vokurka Milan 1 6
1.11. VC Přerova Přerov Petrůj Jiří - Vokurka Milan 1 8
28.11. 1.kolo Čs.poháru mužů 2010 Zlín Petrůj Jiří - Vokurka Milan 4 9